Het leger in Habbo!
Speel ook legertje in Habbo! Wat is er
nieuw? Lees verder!